GRĀMATA | IZVILKUMS | RECENZIJAS | PASŪTĪT | ATVĒRŠANA | FOTOGRĀFIJAS | GLEZNAS | KONTAKTI ENGLISH

Izvilkumi no Lidijas grāmatas

Saturs
Kā šī grāmata radās - Astrīda Medne un Vija Sieriņa
Par Lidiju - Gundega Zariņa
Manas atmiņas par Lidiju - Tatjana Slaucītāja
Viesīte - Mana bērnība un jaunība – Latvijas neatkarības laikā

 


Mamma [Anna Krēle], paps [Vilhelms Krēlis] un es [Lidija] Dumpenieku mājā, Viesītē [apm. 1923. g.]

© Astrīda Mednis. All Rights Reserved. Web design by Ojārs Greste